Πρόγραμμα επαναληπτικών εξετάσεων Ιουνίου 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ

21/6

1.ΙΣΤΟΡΙΑ

08:30 1Ο:30

1. ΦΥΣΙΚΗ

08-3Ο- 1Ο:30

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

08-3Ο- 11:ΟΟ

2. ΧΗΜΕΙΑ

11:Ο0 13:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22/6

1.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

08-3Ο- 1Ο:30

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

08:30-10:30

1. ΦΥΣΙΚΗ

08:30-10:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

25/6

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

08-30- 1Ο:30

1.ΙΣΤΟΡΙΑ

08:30-10:30

2.ΙΣΤΟΡΙΑ

08:3Ο- 10:30

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

10:30 12:30

ΤΡΙΤΗ

26/6

1.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

08-30- 10:30

1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

08:30 10:30

1.Κ.Π.Α

08:30- 10:30

1.ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

08:30- 11:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

       

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

σχ. ετ. 2017-2018

                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

                   ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2η09:05-09:35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3η09:40-10:10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
4η10:15-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
5η10:50-11:20 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6η11:25-11:55 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
7η12:00-12:30 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
8η12:35- 13:10 Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

                                                 ΠΕΜΠΤΗ14/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΠΑ
2η09:05-09:35 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΠΑ
3η09:40-10:10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
4η10:15-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5η10:50-11:20 ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
6η11:25-11:55 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
7η12:00-12:30 ΧΗΜΕΙΑ
8η12:35- 13:10 ΧΗΜΕΙΑ

           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
2η09:05-09:35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
3η09:40-10:10 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4η10:15-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
5η10:50-11:20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6η11:25-11:55 Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
7η12:00-12:30 Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
8η12:35- 13:10 Ν . ΓΛΩΣΣΑ

                               ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ
2η09:05-09:35 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΠΑ
3η09:40-10:10 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΠΑ
4η10:15-10:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5η10:50-11:20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
6η11:25-11:55 ΙΣΤΟΡΙΑ
7η12:00-12:30 Ν. ΓΛΩΣΣΑ
8η12:35- 13:10 Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

                                  ΤΡΙΤΗ 19/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
2η09:05-09:35 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
3η09:40-10:10 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
4η10:15-10:45 Ν. ΓΛΩΣΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5η10:50-11:20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6η11:25-11:55 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
7η12:00-12:30 ΧΗΜΕΙΑ
8η12:35- 13:10 Ν.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

                                ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6/2018

ΩΡΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ
1η08:30-09:00 Ν.ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2η09:05-09:35 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ
3η09:40-10:10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΠΑ
4η10:15-10:45 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΠΑ
5η10:50-11:20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
6η11:25-11:55 ΧΗΜΕΙΑ
7η12:00-12:30 ΧΗΜΕΙΑ
8η12:35- 13:10 Ν. ΓΛΩΣΣΑ

Στοιχεία Σχολείου

Γυμνάσιο Μυκόνου

Μύκονος - Βρύση

84600,  N. Κυκλάδων

e-mail : mail @ gym-mykon.kyk.sch.gr 

τηλ  : 22890-22288, 22890-28563

Fax : 22890-22288, 22890-28563

Τηλ. Διευθυντή : 22890-27747