Προσωπικό του Σχολείου

Ο Σύλλογος Καθηγητών του Σχολείου μας (Σχολικό Έτος 2016-17)

Δημήτρης  Μπάλλας  ΠΕ 11 , Γυμναστής

(Διευθυντής)    

Μαριάννα Ρουσουνέλου  ΠΕ 02, Φιλόλογος

(υποδιευθύντρια)

Βαγγέλης Τσιφούτης, ΠΕ11, Γυμναστής

(υποδιευθυντής)

ΠΕ 01, Θεολόγοι:

Νικόλαος Μακρής  ΠΕ 01, Θεολόγος

ΠΕ 02, Φιλόλογοι:

Μαριάνα Ρουσουνέλου ΠΕ02, Φιλόλογος

Ασπασία Ζαμπέλη, ΠΕ02, Φιλόλογος 

Κούλα Χατζηλιάδου, ΠΕ02, Φιλόλογος

Δημήτρης Παπαδημητρίου, ΠΕ02, Φιλόλογος

Μαρία Ανδριανοπούλου, ΠΕ02, Φιλόλογος 

Φλώρα Κοιλίτη, ΠΕ 02, Φιλόλογος

ΠΕ 03, Μαθηματικοί:

Κώστας Χρήστου  ΠΕ 03,  Μαθηματικός

Kώστας Ντέμος ΠΕ 03, Μαθηματικός

Ανδρέας Παπανδρέου  ΠΕ 03 , Μαθηματικός (διάθεση από ΕΠΑΛ Μυκόνου)

ΠΕ 04, Φυσικοί:

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  ΠΕ 04.01 , Φυσικός (άδεια άνευ αποδοχών)

Βικτώρια Χριστοδούλου ΠΕ 04.01 , Φυσικός (απόσπαση)

Μιχάλης Μασσόπουλος,  ΠΕ 04.01 , Φυσικός

ΠΕ 05, Γαλλικής Φιλολογίας:

Φραντζέσκα Κούκα  ΠΕ 05, Γαλλικής Φιλολογίας

ΠΕ 06, Αγγλικής Φιλολογίας:

Αφροδίτη Βακάλη  ΠΕ 06, Αγγλικής Φιλολογίας

Αγγελική Καλαφάτη,  ΠΕ 06, Αγγλικής Φιλολογίας

ΠΕ 07, Γερμανικής Φιλολογίας:

Βασίλης Παπαποστόλου  ΠΕ 07, Γερμανικής Φιλολογίας

ΠΕ 08, Καλλιτεχνικών:

Αρτέμης Γελανδαλής,  ΠΕ08, Καλλιτεχνικών

ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής:

Βαγγέλης Τσιφούτης  ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής

Όλγα Παυλίδου,  ΠΕ 11, Φυσικής Αγωγής

ΠΕ 15, Οικιακής Οικονομίας:

Κατερίνα Μαρίνου,  ΠΕ 15, Οικιακής Οικονομίας

ΠΕ 16, Μουσικής Αγωγής:

-

ΠΕ17, Τεχνολογίας

Κατερίνα Καββαδία, ΠΕ 17 , Τεχνολογίας

ΠΕ 19, Πληροφορικής:

Πηγολίνα Αραμπατζή, ΠΕ 19, Πληροφορικής

Σχολική Βιβλιοθήκη:

Βαγγέλης Τσιφούτης, ΠΕ11, Γυμναστής

 Τμήματα Ένταξης 

Αμαλία Πάντου, ΠΕ 02, Φιλόλογος

Διευθυντής

 

Δημήτρης  Μπάλλας  ΠΕ 11 , Γυμναστής

(Διευθυντής)    

Μαριάννα Ρουσουνέλου  ΠΕ 02, Φιλόλογος

(υποδιευθύντρια)

Βαγγέλης Τσιφούτης ΠΕ 11. Γυμναστής

(υποδιευθυντής)

 

Στοιχεία Σχολείου

Γυμνάσιο Μυκόνου

Μύκονος - Βρύση

84600,  N. Κυκλάδων

e-mail : mail @ gym-mykon.kyk.sch.gr 

τηλ  : 22890-22288, 22890-28563

Fax : 22890-22288, 22890-28563

Τηλ. Διευθυντή : 22890-27747